Giới thiệu CoinCapNews

CoinCapNews là nền tảng cung cấp thông tin rõ ràng và ngắn gọn, cung cấp độ rộng, phạm vi và độ sâu của dữ liệu vô song.

Nhiệm vụ của nó là làm cho tiền điện tử có thể khám phá và hiệu quả trên toàn cầu bằng cách trao quyền cho người dùng bán lẻ thông tin không thiên vị, chất lượng cao và chính xác để đưa ra kết luận sáng suốt của riêng họ.

Được thành lập vào năm 2021, CoinCapNews là nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử toàn cầu, cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ quyền truy cập vào dữ liệu giá cả và thị trường theo thời gian thực, chất lượng cao, đáng tin cậy trên hơn 8100 đồng tiền và hơn 300.000 cặp tiền tệ. Bằng cách tổng hợp và phân tích dữ liệu đánh dấu từ các sàn giao dịch được công nhận trên toàn cầu, đồng thời tích hợp liền mạch các bộ dữ liệu khác nhau trong giá tiền điện tử, CoinCapNews cung cấp một cái nhìn tổng thể toàn diện về thị trường. Ở cấp độ chi tiết, chúng tôi sản xuất: dữ liệu giao dịch tiền điện tử, dữ liệu sổ sách đặt hàng, dữ liệu chuỗi khối và dữ liệu lịch sử, dữ liệu xã hội, báo cáo và một bộ chỉ số tiền điện tử.

CoinCapNews đứng vững về thông tin chính xác, kịp thời và không thiên vị. Chúng tôi liên tục đầu tư vào công nghệ và API của mình để đảm bảo cơ sở hạ tầng của chúng tôi luôn vững mạnh và cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đều có thể truy cập dữ liệu để thực hiện danh mục đầu tư của họ. CoinCapNews tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất để bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, chuẩn hóa các nguồn toàn cầu để đảm bảo tính nhất quán và niềm tin trên thị trường. Để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi thường xuyên xem xét các sàn giao dịch tiền điện tử, theo dõi việc lạm dụng thị trường và xem xét các bất thường trong khu vực cũng như các chuyển động địa lý.